STTBáo điện tử, Báo giấy
1BizLive Manulife dẫn dắt xu hướng chuyển đổi tại Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019
2CafeBiz Manulife Vietnam – Nhà tài trợ Kim Cương tại Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019
3CafeF Manulife Vietnam – Nhà tài trợ Kim Cương tại Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019
4Công Thương Thị trường bảo hiểm trong xu thế Cách mạng công nghệ 4.0
5Dân Trí Manulife Vietnam – Nhà tài trợ Kim Cương tại Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019
6Diễn đàn Doanh nghiệp Manulife dẫn dắt xu hướng chuyển đổi trải nghiệm khách hàng
7Doanh nghiệp Phát triển Chiến lược đột phá phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
8Doanh Nghiệp Today Bảo hiểm ở Việt Nam thay đổi theo cuộc cách mạng 4.0
9Doanh Nhân Đời Sống Diễn đàn & Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019
10Doanh Nhân Hội Nhập Khai mạc Diễn Đàn & Triển Lãm quốc gia về Bảo Hiểm Việt Nam 2019
11Doanh nhân Ngày nay Chiến lược đột phá phát triển thị trường Bảo hiểm VN trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
12Doanh nhân Sài Gòn Manulife Vietnam – Nhà tài trợ Kim cương tại Diễn đàn và Triển lãm Quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019
13Đại đoàn kết Xây dựng thị trường bảo hiểm đồng bộ để phát triển bền vững
14Đầu tư Manulife dẫn dắt xu hướng chuyển đổi tại Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019
15Đầu tư Thương hiệu Khai mạc Diễn Đàn & Triển Lãm quốc gia về Bảo Hiểm Việt Nam 2019
16Hà Nội Mới Manulife dẫn dắt xu hướng chuyển đổi tại Diễn đàn và triển lãm quốc gia về bảo hiểm Việt Nam 2019
17Kinh Tế Ngày Nay Chiến lược đột phá phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4
18Microsoft News Manulife Vietnam – Nhà tài trợ Kim cương tại Diễn đàn và triển lãm Bảo hiểm Việt Nam 2019
19Nhà Quản lý Khách hàng bảo hiểm thích tương tác với con người
20Nhịp cầu Đầu tư Manulife Việt Nam: Nhà tài trợ Kim Cương tại Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019
21Nhịp sống kinh tế Manulife Vietnam – Nhà tài trợ Kim Cương tại Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019
22Pháp Luật Nhà tài trợ kim cương tại Triển lãm bảo hiểm Việt Nam 2019
23Phụ nữ Manulife Vietnam – nhà tài trợ Kim cương tại Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về bảo hiểm Việt Nam 2019
24Phụ nữ và Tiếp thị Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo Hiểm Việt Nam
25Sài Gòn Đầu tư Manulife: nhà tài trợ Kim cương Diễn đàn và Triển lãm quốc gia Bảo hiểm Việt Nam 2019
26Sài Gòn Giải Phóng Manulife Vietnam-Nhà tài trợ Kim Cương tại Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019
27Soha Manulife dẫn dắt xu hướng chuyển đổi tại Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm
28Tài chính Kinh Doanh Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm tiêu biểu tham gia Triển lãm quốc gia về Bảo Hiểm Việt Nam
29
Tạp Chí Tài Chính
Đẩy mạnh ứng dụng AI trong bảo hiểm: Cần vượt qua nghi ngại
Thị trường bảo hiểm trong xu thế Cách mạng công nghệ 4.0
30Thanh niên Manulife tài trợ Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019
31Thành phố Hồ Chí Minh Chiến lược đột phá phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
32The Sài Gòn Times Chuyên gia: Bảo hiểm cần đẩy mạnh số hoá để tăng sức cạnh tranh
33Thế giới Tiêu dùng Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo Hiểm Việt Nam
34Thị trường Thương hiệu Diễn đàn Bảo hiểm Quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam
35Thời Báo Tài chính Việt Nam Phát triển thị trường bảo hiểm trong bối cảnh cách mạng 4.0
36Tiếp thị Đầu Tư Diễn đàn Bảo hiểm Quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam
37Tiếp thị 24H Diễn đàn và Triển lãm Quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019
38
Tin nhanh Chứng Khoán
Đẩy mạnh ứng dụng AI trong bảo hiểm: Cần vượt qua nghi ngại
Hơn 43% khách hàng đã thay đổi doanh nghiệp bảo hiểm khi không có trải nghiệm như ý
Manulife dẫn dắt xu hướng chuyển đổi tại Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019
39Tuổi Trẻ Manulife tài trợ tại Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019
40Vietnamnet Manulife Vietnam – nhà tài trợ Kim cương Vietnam Insurance Summit 2019
41VietnamNews Insurance companies need more high-tech products
42Việt Daily Nhiều diễn giả và doanh nghiệp tham gia Vietnam Insurance Summit 2019
43Vn Economy Manulife dẫn dắt xu hướng chuyển đổi tại Vietnam Insurance Summit 2019
44Vnews24h Diễn đàn & triển lãm quốc gia về bảo hiểm Việt Nam 2019
45VnExpress Manulife Việt Nam đồng hành cùng diễn đàn và triển lãm về bảo hiểm
46VnMedia Manulife dẫn dắt xu hướng chuyển đổi tại Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019 
47VOH Đến năm 2020, có 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ
48VTC.vn Manulife Vietnam – Nhà tài trợ Kim cương tại Diễn đàn và triển lãm Bảo hiểm Việt Nam 2019
49Viễn Vọng Chuyên gia: Bảo hiểm cần đẩy mạnh số hoá để tăng sức cạnh tranh
50Zing.vn Manulife trở thành nhà tài trợ cho triển lãm quốc gia về bảo hiểm
STTTruyền hình
1VTV1https://vtv.vn/video/thoi-su-19h-vtv1-14-11-2019-404113.htm
2Đài Truyền hình Nhân dânhttps://www.youtube.com/watch?v=eSu18rUKY_E
3ViTVhttp://vitv.vn/tin-video/14-11-2019/ban-tin-hop-tin-viet-nam-18h-phat-song-1800-14-11-2019/223416?t=1076
4Thời báo Tài chính Việt Nam TVhttps://www.youtube.com/watch?v=otI6NbU69mE
5FBNChttps://www.youtube.com/watch?v=GpFeFc8gwZY