CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN VÀ TRIỂN LÃM QUỐC GIA
“CHIẾN LƯỢC ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4”
Thứ 5, 14/11/2019 | Ks. InterContinental Saigon, Tp. Hồ Chí Minh
(Chương trình hội thảo dự kiến)

TIỆC CHÀO MỪNG &
HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM QUỐC GIA BẢO HIỂM VIỆT NAM 2019

Thứ Tư, 13/11/2019 | 18:30 – 21:00

18:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & TIỆC COCKTAIL

17:30

19:00
PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO BỘ TÀI CHÍNH

18:30

19:10
PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

18:40

19:15
TIỆC TỐI GIAO LƯU

18:45

21:00
KẾT THÚC TIỆC CHÀO MỪNG

21:00

DIỄN ĐÀN QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM VIỆT NAM

Thứ 5, 14/11/2019 | 07:30 – 12:00

ĐĂNG KÝ & THAM QUAN TRIỂN LÃM

ĐĂNG KÝ & THAM QUAN TRIỂN LÃM

07:30 – 08:30

Đăng ký đại biểu & Tham quan triển lãm

07:30 - 08:30

PHIÊN KHAI MẠC HỘI THẢO

KHAI MẠC & ĐỀ DẪN

08:30 – 08:35
TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức

08:30 - 08:35

08:35 – 08:40
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đ/c Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng, Bộ Tài chính

08:35 08:40

BÁO CÁO TOÀN THỂ

08:40 – 08:50
Mục tiêu và giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Ông Ngô Việt Trung, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính

08:40 - 08:50

08:50 – 09:05
Kinh nghiệm triển khai sản phẩm bảo hiểm trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ tư
Ông Yasunori Kamata, Quản lý Cấp cao, Tokio Marine Asia

08:50 - 09:05

09:05 – 09:20
Ứng dụng sáng kiến số hoá trong quy trình Yêu cầu Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm để nâng cao trải nghiệm khách hàng

Ông Kevin Joong Kwon, Giám đốc Khối Nghiệp vụ và Ông Trần Thế Lộc, Giám đốc cấp cao bộ phận Yêu cầu Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm, Manulife Việt Nam

09:05 - 09:20

09:20 – 09:35
Ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định trong ngành bảo hiểm

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính

nguyen viet hung

09:35 – 10:35

TỌA ĐÀM CẤP CAO – CEO TALK
Chủ trì: Bà Trần Thị Thanh Trúc, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán và đảm bảo, PwC Việt Nam

THÀNH PHẦN THAM GIA

 • Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

 • Ông Lê Văn Thành, Tổng Giám đốc, Bảo hiểm Bảo Minh

 • Bà Tina Nguyễn, Tổng Giám đốc, Generali Việt Nam

 • Ông Jetsura Vongvichien, Mảng Bảo hiểm khối Dịch vụ Tài chính, SAP khu vực Đông Nam Á

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

 • Phát triển cơ sở hạ tầng cho bảo hiểm trực tuyến

 • Đa dạng hoá kênh phân phối của ngành bảo hiểm

 • Ứng dụng CNTT để xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng

09:20 - 10:20

10:35 – 10:50
TIỆC TRÀ

10:20 - 10:35

10:50 – 11:05
Ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định trong ngành bảo hiểm

Ông Jetsura Vongvichien, Mảng Bảo hiểm khối Dịch vụ Tài chính, SAP khu vực Đông Nam Á

11:05 - 11:20

11:05 – 11:20
Giải pháp cá nhân hoá sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Ông Âu Vĩnh Phúc, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Khách hàng toàn quốc, Prudential Việt Nam

11:05 - 11:20

10:35 – 10:50
Ứng dụng Công nghệ số trong triển khai Bảo hiểm Du lịch

Ông Đỗ Hoàng Phương, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

11:20 11:35

11:35
KẾT THÚC HỘI NGHỊ

11:35

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VẬN HÀNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRƯỚC YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đồng chủ trì:
Ông Ngô Việt Trung, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính
Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính
13:00 - 18:00 | Diễn ra song song với Hội thảo Chuyên đề 2

13:00 – 13:30
ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU

13:30

13:30 – 13:40
TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện ban tổ chức

13:30 - 13:40

13:40 – 14:00
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Ông Ngô Việt Trung, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính

13:40 - 14:00

14:00 – 14:20
Bảo hiểm kỹ thuật số – Chiến lược đột phá bảo vệ hàng triệu khách hàng Việt Nam

Ông Đậu Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược , FWD Việt Nam

14:00 - 14:20

14:20 – 14:40
Chuyển đổi số trong bảo hiểm – Xu thế và Những câu chuyện thực tế

Ông Trần Hồng Hải, Giám đốc Đầu tư, Triple P Capital; Chủ tịch, Contemi Việt Nam

14:20 - 14:40

14:40 – 15:00
TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

14:40 - 15:00

15:00 – 15:20
Nâng cao hiệu quả vận hành với giải pháp công nghệ máy học (machine learning) và tự động hóa quy trình

Bà Julia Su, Tổng Giám đốc, MAYO  Việt Nam

15:00 - 15:20

15:20 – 15:40
Chuyển đổi kỹ thuật số: Yếu tố quan trọng của tự động hóa và giải pháp toàn diện để xử lý dữ liệu trong ngành bảo hiểm

Ông Ariawan Hindarko, Giám đốc Marketing, Reycom Document Solutions

15:20 - 15:40

15:40 – 17:30

THẢO LUẬN

Điều phối: Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính

Tham gia thảo luận:

 • Ông Đậu Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược , FWD Việt Nam

 • Ông Robert Triệu, Giám đốc điều hành Kênh Đại lý, Manulife Việt Nam

 • Ông William Major, Phó Tổng Giám Đốc Cải Tổ và Nâng Cao Hiệu Quả Tổ Chức, Prudential Việt Nam

 • Ông Trần Hồng Hải, Giám đốc Đầu tư, Triple P Capital; Chủ tịch, Contemi Việt Nam

 • Bà Julia Su, Tổng Giám đốc, MAYO Việt Nam

 • Ông Ariawan Hindarko, Giám đốc Marketing, Reycom Document Solutions

 • Ông Bùi Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Nghiệp vụ, AIA Việt Nam

15:40 - 17:30

17:30
KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

17:30

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
HIỆN ĐẠI HÓA KÊNH PHÂN PHỐI - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG

Chủ trì: Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
13:00 – 17:30 | Diễn ra song song với Chuyên đề 1

13:00 – 13:30
ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU

13:30

13:30 – 13:40
PHÁT BIỂU KHAI MẠC & ĐỀ DẪN

Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

13:30 - 13:40

13:40 – 13:55
Xây dựng kênh thanh toán phí bảo hiểm điện tử nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính cho khách hàng: Kinh nghiệm của Bảo Việt Nhân thọ

Ông Nghiêm Văn Hướng, Phó Giám đốc ban Tài chính, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

13:40 - 14:00

14:00 – 14:20
Giải pháp cá nhân hoá sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Ông Jerry Ho, Giám đốc Chiến lược Kinh doanh, Định phí và PR, Cathay Life Việt Nam

14:00 - 14:20

14:20 – 14:40
Phát triển ngành bảo hiểm lấy khách hàng là trung tâm trong kỷ nguyên số

Ông Harshet Lunani, Tổng Giám đốc, Qoala

14:20 - 14:40

14:40 – 15:00
TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

14:40 - 15:00

15:00 – 15:20
Trải nghiệm và gắn kết khách hàng với các công ty bảo hiểm tại Việt Nam trong thời đại số

Bà Bùi Thị Kim Quy, Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối Nghiệp Vụ và Hỗ trợ Kinh Doanh, Aviva Việt Nam

15:00 - 15:20

15:20 – 15:40

Chuyển đổi số cho kênh phân phối truyền thống

Ông Thanapoom Chareonsiri, Nhà Sáng lập và Tổng Giám đốc, AppMan

15:20 - 15:40

15:40 – 17:30

Thảo luận

Điều phối: Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Tham gia thảo luận:

 • Ông Nghiêm Văn Hướng, Phó Giám đốc ban Tài chính, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

 • Ông Jerry Ho, Giám đốc Chiến lược Kinh doanh, Định phí và PR, Cathay Life

 • Bà Bùi Thị Kim Quy, Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối Nghiệp Vụ và Hỗ trợ Kinh Doanh, Aviva Việt Nam

 • Ông Harshet Lunani, Tổng Giám đốc, Qoala

 • Ông Nguyễn Phú Thủy, Phó Tổng Giám đốc, Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh

 • Ông Nghiêm Xuân Thái, Phó Tổng Giám đốc, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện PTI

16:20 - 17:30

17:30
KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

17:30