PHIÊN BÁO CÁO TOÀN THỂ
CHIẾN LƯỢC ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4
Ông Ngô Việt Trung
Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính
Ông Nguyễn Việt Hùng
Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính
Ông Yasunori Kamata
Quản lý Cấp cao, Tokio Marine Asia
Ông Kevin Joong Kwon
Giám đốc Khối Nghiệp , Manulife Việt Nam
Ông Trần Thế Lộc
Giám đốc cấp cao bộ phận Yêu cầu Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm, Manulife Việt Nam
Bà Trần Thị Thanh Trúc
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán và đảm bảo,
PwC Việt Nam
Ông Nguyễn Xuân Việt
Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
Ông Lê Văn Thành
Tổng Giám đốc, Bảo hiểm Bảo Minh
Bà Tina Nguyễn
Tổng Giám đốc, Generali Việt Nam
Ông Jetsura Vongvichien
Mảng Bảo hiểm khối Dịch vụ Tài chính, SAP khu vực Đông Nam Á
Ông Âu Vĩnh Phúc
Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Khách hàng toàn quốc, Prudential Việt Nam
Ông Đỗ Hoàng Phương
Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VẬN HÀNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRƯỚC YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ông Ngô Việt Trung
Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính
Ông Đậu Tiến Dũng
Phó Tổng Giám Đốc Chiến Lược của FWD Việt Nam
Ông Trần Hồng Hải
Giám Đốc, Triple P Capital
Bà Julia Su
Tổng Giám đốc, MAYO Việt Nam
Ông Ariawan Hindarko
Giám đốc Marketing, Reycom Document Solutions
Ông Nguyễn Việt Hùng
Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê Tài chính,
Bộ Tài chính
Ông Robert Triệu
Giám đốc điều hành Kênh Đại lý, Manulife Việt Nam
Ông William Major
Phó Tổng Giám Đốc Cải Tổ và Nâng Cao Hiệu Quả Tổ Chức,
Prudential Việt Nam
Ông Bùi Hoàng Minh
Phó Tổng Giám đốc Nghiệp vụ, AIA Việt Nam

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
HIỆN ĐẠI HÓA KÊNH PHÂN PHỐI - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG

Ông Ngô Trung Dũng
Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
Ông Nghiêm Văn Hướng
Phó Giám đốc ban Tài chính, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
Ông Jerry Ho
Giám đốc Chiến lược Kinh doanh, Định phí và PR, Cathay Life Việt Nam
Ông Harshet Lunani
Tổng Giám đốc, Qoala
Bà Bùi Thị Kim Quy
Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối Nghiệp Vụ và Hỗ trợ Kinh Doanh, Aviva Việt Nam
Ông Thanapoom Charoensiri,
Nhà Sáng lập và Tổng Giám đốc, AppMan
Ông Nguyễn Phú Thủy
Phó Tổng Giám đốc, Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh
Ông Nghiêm Xuân Thái
Phó Tổng Giám đốc, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện PTI