ĐƠN VỊ BẢO TRỢ VÀ CHỈ ĐẠO
BỘ TÀI CHÍNH
Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài chính – ngân sách (bao gồm: Ngân sách nhà nước; thuế; phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; dự trữ nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; tài sản công theo quy định của pháp luật); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC
CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BẢO HIỂM
Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi cả nước; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM
Được thành lập từ năm 1999, trong 20 năm qua, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (tên tiếng anh: Insurance Association Vietnam – IAV) luôn là ngôi nhà chung đoàn kết, tin cậy và là cầu nối giữa doanh nghiệp bảo hiểm và cơ quan quản lý nhà nước, giữa DNBH và khách hàng.
Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp bảo hiểm và cơ quan quản lý nhà nước, giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng, Hiệp hội luôn tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hơn khung pháp lý, tạo điều kiện hỗ trợ để thị trường bảo hiểm phát triển ngày càng bền vững.

TẬP ĐOÀN IEC (IEC Group)
IEC là một trong những tập đoàn hàng đầu về tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường và cung cấp các dịch vụ tư vấn, nhất là trong lĩnh vực kinh tế số, đổi mới sáng tạo, công nghiệp thông minh, ngân hàng – tài chính.
Chúng tôi tổ chức đa dạng các diễn đàn cấp cao, hội thảo, triển lãm, hội chợ trong nước và quốc tế với sự tham gia chỉ đạo của Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của các nước. Từ những sự kiện thường niên quy mô lớn do IEC tổ chức cho tới những sự kiện thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu khách hàng, chúng tôi đều hướng đến thúc đẩy kết nối đầu tư, gia tăng giá trị các thương hiệu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.
Chúng tôi tự hào có đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp, có kỹ năng, kinh nghiệm và niềm đam mê, trách nhiệm cao trong công việc; các nhân sự chủ chốt của IEC có tầm nhìn chiến lược, đã từng nắm giữ nhiều chức vụ quản lý cấp cao tại các tập đoàn quốc tế có uy tín.
Sứ mệnh của IEC là kết nối, khai phóng sáng tạo, gia tăng giá trị cho các đối tác và khách hàng, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của đất nước.