TRIỂN LÃM BẢO HIỂM VIỆT NAM 2019 dự kiến đón tiếp hơn 1000 đại biểu và khách tham quan đến từ các lĩnh vực khác nhau

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ & PHÁT BIỂU TẠI SỰ KIỆN

Bà Nguyễn Trà My
Giám đốc sự kiện
Điện thoại: 0246 663 2450
Di động: 090 345 1083
Email: my.nguyen@iecgroup.com.vn