Ông Trần Thế Lộc

Trưởng bộ phận Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm
Manulife Việt Nam

TIỂU SỬ
Anh Trần Thế Lộc hiện là Giám đốc cấp cao, phụ trách Bộ phận Yêu cầu Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm tại Manulife. Xuất thân là một Bác sĩ, anh Lộc rất đam mê thực hiện việc nâng cao trải nghiệm khách hàng. Với hơn 19 năm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, anh giữ vai trò chủ chốt trong việc định hình lại hành trình trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam. Anh đã thực hiện thành công quy trình thẩm định giải quyết quyền lợi bảo hiểm số hóa không cần giấy tờ dựa trên nền tảng công nghệ mang đến trải nghiệm đơn giản và thuận tiện cho khách hàng.

CHỦ ĐỀ

Ứng dụng sáng kiến số hoá trong quy trình Yêu cầu Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm để nâng cao trải nghiệm khách hàng

TÓM TẮT

Tại Manulife Việt Nam, chúng tôi đang thực hiện Hành trình Chuyển đổi Trải nghiệm Khách hàng, mang đến các giải pháp toàn diện với tiêu chí đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động – đặc biệt nhất là trải nghiệm khách hàng về yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
Bảo hiểm nhân thọ là lĩnh vực kinh doanh dựa trên sự cam kết và tín nhiệm, “giá trị của lời cam kết” được thể hiện rõ nét nhất khi khách hàng yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm – trải nghiệm đó là sự tương tác quan trọng và ý nghĩa nhất đối với khách hàng.
Vì thế, Manulife tập trung vào việc cải tiến quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm và tạo ra chuẩn mực mới trong ngành bảo hiểm nhân thọ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng ngày một tốt hơn.
Manulife luôn quyết tâm chinh phục Mục tiêu lớn trở thành công ty dẫn đầu về số hóa, đặt khách hàng làm trọng tâm tại thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.